AktualeMaqedoni

Realizohet faza e tretë e programit për Shkupin modern- studimin e tubacioneve kryesore të ujit

Qyteti i Shkupit vazhdon me fazën e tretë për realizimin e projektit strategjik nga programi Për Shkupin modern për ekzaminim dhe studim të tubacioneve kryesore të ujësjellësit. Me përgatitjen e studimit strategjik përftohet për herë të parë që nga ndërtimi i dy tubacioneve ekzistuese të ujësjellësit prej çeliku, me përmasa F1600, diagnoza dhe përcaktimi i gjendjes. Në fazën e tretë analizohet gjendja e vetë gypave në pjesën e tyre mbitokësore dhe nëntokësore në komunën e Gazi Babës, gjendja e objekteve që janë ndërtuar për shfrytëzimin korrekt të tubacionit, pra boshteve të betonarmesë me pajisjet hidromekanike, ndërtimi i urës së pjesës mbitokësore të gazsjellësit, si dhe pajisjet për mbrojtje aktive katodike dhe të tjera. Me fazën e tretë të Studimit për tubacionet kryesore të ujësjellësit, në bazë të testeve dhe analizave të hollësishme, që po bëhet për herë të parë pas 60 vitesh, është shqyrtuar furnizimi me ujë i qytetit të Shkupit nga sasitë e ujit që janë në dispozicion. nga dy objektet ujëmbledhëse, i cili lëviz përmes dy tubacioneve të çelikut. Testet në terren kryhen nga ekspertë dhe profesorë të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, për të marrë një studim të saktë të tubacioneve kryesore të ujësjellësit që janë ndërtuar 60 vjet më parë dhe studimi duhet të japë informacion se çfarë masash duhen marrë për të parandaluar. dukuri të padëshiruara në të ardhmen dhe të ketë të gjitha informacionet për këto tubacione kyçe në Shkup. Duke pasur parasysh që tubacionet janë prej çeliku dhe të ndërtuara në periudhën e pas tërmetit të filluar në vitin 1964, pas 60 viteve të funksionimit të tyre, me këtë studim do të përftohej një pasqyrë e detajuar e situatës dhe do të udhëzohej për nevojat e ardhshme për investime në këtë segment. të formohet. Thelbi i përgatitjes së studimit strategjik është përcaktimi i gjendjes së dy tubacioneve kryesore metalike, njëri që shkon përgjatë trasesë së Bulevardit Partizanski Odredi dhe tjetri përgjatë Bulevardit Slloveneçka dhe Bosna e Hercegovinës.

Related Posts