Maqedoni

Qyteti i Shkupit filloi me rindërtimin e urës në rrugën 10 në komunën e Karposhit

Qyteti i Shkupit filloi me rindërtimin e urës në rrugën 10 në komunën e Karposhit. Ky është një nga objektet, rikonstruksioni i të cilit po bëhet në kuadër të projektit për rehabilitimin e 36 urave, mbikalimeve dhe mbikalimeve për këmbësorë nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit.

Disa nga urat dhe mbikalimet, pavarësisht nevojës, nuk janë riparuar prej dekadash dhe është i nevojshëm rikonstruksioni i rrugëve, rrethojave, shtigjeve për këmbësorë dhe biçikletave, të cilat do të kontribuojnë ndjeshëm në rritjen e sigurisë për të gjithë përdoruesit e rrugës.

Rezultatet pozitive do të arrihen me monitorimin sistematik të kompetencave, sepse monitorimi i vazhdueshëm është i nevojshëm për këto objekte infrastrukturore me qëllim të sanimit në kohë dhe mirëmbajtjes së rregullt. Rikonstruksioni i urës realizohet me kërkesë të qytetarëve që e shfrytëzojnë çdo ditë, kurse punimet ndërtimore i kryejnë ekipet e NP “Rrugë dhe rrugë”.

Related Posts