AktualeMaqedoni

Komuna e Sarajit nënshkruan marrëveshje në vlerë prej 21.000.000,00 denarë për projekte

Komuna e Sarajit nënshkruan marrëveshje në vlerë prej 21.000.000,00 denarë, mjete të destinuara për realizimin e projekteve: Rekonstruimi i rrugës lokale në f. Bojanë dhe
Rekonstruimi i rrugës për tek qendra rekreative Saraj.
Marrëveshjа është nënshkruar me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, në kuadër të mbështetjes së Qeverisë për realizimin e projekteve me interes lokal.

Related Posts