Maqedoni

Gjykata demanton prokurorinë dhe mediat: Nuk ka asnjë dëshmi kundër Bekim Nezirit për rastin MNAV

Gjykata Penale sqaron vendimin për caktimin e masave të sigurimit ndaj të dyshuarve për rastin në M-NAV, pasi që Prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit.

Nga këtu thonë se Prokuroria nuk u ka ofruar prova të mjaftueshme për veprën për të cilën akuzohen të dyshuarit, dhe njëherësh gjykata thekson se në hetim janë përfshirë 8 persona dhe vetëm 4 kanë qenë të pranishëm për momentin.

Pas reagimeve në opinion, Gjykata Penale pretendon se po veprojnë në bazë të provave të bashkangjitura dhe bindjes së lirë gjyqësore.

Ata thonë se është e padiskutueshme se bëhet fjalë për një ngjarje që ka ekzistuar nga pikëpamja penale juridike, andaj për të mundësuar mbarëvajtjen e procedurës penale, përkatësisht hetimin nga prokurori kompetent, gjykata e konsideron të nevojshme sigurimin e prezencës të të dyshuarve.

“Duhet të dihet se urdhri hetimor për ngjarjen konkrete përfshin 8 persona dhe deri më tani vetëm për katër është paraqitur propozim për caktimin e masave për sigurimin e pjesëmarrjes, si dhe dëshmi për përfshirjen e tyre”, tha gjykata.

Më tej ata shtojnë se natyra juridike e veprës penale nga neni 303 paragrafi 2 i Kodit Penal që u ngarkohet është se:

“Kushdo që kryen një akt që rrezikon ose mund të rrezikojë sigurinë e një aeroporti për trafikun ajror ndërkombëtar, duke përdorur një mjet, substancë ose armë, në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim për të kryer një akt dhune ndaj një personi në një aeroport për trafikun ajror ndërkombëtar me të cilat shkakton ose ka të ngjarë të shkaktojë lëndime serioze ose vdekje, ose të shkatërrojë ose dëmtojë pajisje, objekte ose një avion, i cili nuk është në trafik dhe ndodhet në një aeroport për trafikun ajror ndërkombëtar.

Në rastin konkret, sipas Penales, nga përshkrimi i veprimeve të kryera nga të dyshuarit, si dhe nga provat e dorëzuara në mbështetje të propozimit, në këtë moment nuk rezulton se të dyshuarit i kanë plotësuar plotësisht kushtet e përcaktuara në veprën penale, gjegjësisht se veprimet e tyre mund të shkaktojnë lëndime të rënda, vdekje, ose shkatërrim ose dëmtim të pajisjeve, objekteve ose avionit, i cili nuk është në trafik dhe ndodhet në një aeroport për trafik ajror ndërkombëtar.

Gjegjësisht, nga ana e KSHP-së Shkup nuk është paraqitur asnjë provë – dokumentacion mjekësor për lëndimet e pretenduara të shkaktuara, nuk ka të dhëna për pranimin e kallëzimit penal nga i dëmtuari. Ai nuk është dëgjuar në Prokurorinë Publike të Shkupit, as nuk janë dorëzuar prova nëse vërtet ka ndodhur lëndim i rëndë dhe për çfarë lëndimi bëhet fjalë. Për më tepër, mënyra se si veprimet e ndërmarra kanë shkaktuar ose mund të kenë shkaktuar shkatërrimin ose dëmtimin e pajisjeve, objekteve ose një avioni, i cili nuk është në trafik dhe ndodhet në një aeroport për trafik ajror ndërkombëtar, nuk është specifikuar. Gjithashtu, duhet pasur parasysh se sipas inspektimit të jashtëzakonshëm të Agjencisë së Aviacionit Civil (AAC), është konstatuar se nuk ka shkelje apo kërcënim për sigurinë e trafikut ajror, si dhe nuk raportohet për ngjarje apo incident të rëndë. lidhur me zhvillimin e sigurisë së trafikut ajror, siç tha në gjykatë drejtori i Agjencisë – Tomislav Tuntev.

Ata konstatojnë se propozimi i Prokurorit Publik nuk çon aspak në drejtim të veprës së treguar.

Mirëpo, sipas provave të paraqitura, rezulton se në rastin konkret, të dyshuarit kanë ndërmarrë veprime të caktuara që duhet të hetohen më tej, por jo në kuadër të veprës në fjalë, për të cilën sipas Prokurorisë Publike ekziston një dyshimi i bazuar. Për këtë arsye, për sqarimin dhe konstatimin e të gjitha fakteve juridikisht relevante në ngjarjen konkrete të ndodhur më 01.04.2024, gjyqtari i procedurës paraprake ka vendosur masat për të siguruar praninë e një lloji më të lehtë.

“Pas pranimit të ankesës nga Prokuroria Publike e Shkupit për masat e shqiptuara, Këshilli Penal do të vendosë në mënyrë plotësuese, i cili mund ta konfirmojë apo ndryshojë vendimin”, thuhet në gjykatë.

Related Posts