BiznesMaqedoni

Bytyqi: Kapitali njerëzor është një segment kyç në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim

Partneriteti tridhjetëvjeçar me Bankën Botërore shënohet në kohën kur Maqedonia e Veriut po fillon një proces të ri, konkretisht Strategjinë Kombëtare për Zhvillim për 20 vitet e ardhshme, e cila do të adresojë të gjitha çështjet e hapura, të cilat nuk i kemi adresuar për 30 vjet, tha zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, në konferencën kushtuar partneritetit 30 vjeçar ndërmjet Bankës Botërore dhe Maqedonisë së Veriut.

Zëvendëskryeministri Bytyqi ishte folës në panelin kushtuar sfidave demografike dhe kapitalit njerëzor, ku tha se investimi në kapitalin njerëzor është investimi më i rëndësishëm dhe faktori më i rëndësishëm për çdo gjë tjetër që bëjmë, dhe pa investuar në të, të gjitha strategjitë e mundshme mbeten vetëm si ide në letër.

“Partneriteti 30-vjeçar ndërmjet Bankës Botërore dhe Maqedonisë së Veriut po shënohet në kohën kur ne po fillojmë një proces të ri, konkretisht Strategjinë Kombëtare për Zhvillim për 20 vitet e ardhshme, në të cilën po trajtojmë të gjitha çështjet e hapura që i kemi, e që nuk i kemi adresuar për 30 vjet. Ai gjithashtu mbulon një segment kyç, që është kapitali njerëzor. Njohuria dhe kapitali njerëzor janë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe janë kyçe në luftën kundër sfidave demografike”, tha zëvendëskryeministri Bytyqi.

Zëvendëskryeministri Bytyqi iu referua edhe trendeve demografike të cilat duhet t’i perceptojmë, njohim dhe të mos ikim nga to.

“Ne duhet t’i pranojmë ato si bazë për zbatimin e politikave. Migrimet do të vazhdojnë, nuk do të mbarojnë, vendi ynë do të jetë pjesë e atyre proceseve, do të vijnë njerëz, por kur vijnë nuk sjellin gjithmonë zakone të këqija me vete, por janë edhe bartës të kapitalit, njohurive, aftësive. Këtë proces duhet ta shohim si një mundësi dhe jo si pengesë për zhvillimin ekonomik”, tha Bytyqi.

Në panel, zëvendëskryeministri Bytyqi tha se ka disa strategji sektoriale që janë në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, me të cilat ne përcaktojmë qartë se ku duam të shkojmë në dy dekadat e ardhshme, për të krijuar mundësi për të rinjtë. Për t’u marrë me pabarazitë në vend midis rajoneve.

“Kapitali njerëzor është adresuar në mënyrë adekuate në Strategjinë e Kapitalit Njerëzor, e cila bazohet në katër shtylla, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në arsim, shëndetësi dhe mbrojtje sociale, duke vënë theksin më të madh në nevojat e kategorive të rrezikuara të qytetarëve, rritjen e investimeve në kapitalin njerëzor dhe njëkohësisht rritjen e efikasitetit të shpenzimeve dhe forcimin e kapaciteteve menaxhuese të sektorëve të kapitalit njerëzor”, përfundoi Bytyqi.

Në panel së bashku me zëvendëskryeministrin Bytyqi morën pjesë edhe ministri i Arsimit, Jeton Shaqiri, Paolo Belli, Menaxher i Praktikës, Mbrojtjes Sociale dhe Punës në Bankën Botërore dhe Blagica Petreska, Drejtoreshë Ekzekutive e Finance Think.

Related Posts