AktualeMaqedoni

Sa nënkryetarë do ketë Parlamenti i Maqedonisë së Veriut

Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbledhë nesër seancën e saj të tretë, e cila është caktuar të fillojë në orën 14:00. Në rend të ditës janë dy çështje kyçe që pritet të trajtohen nga deputetët.

E para është Propozim-vendimi për përcaktimin e numrit të nënkryetarëve të Kuvendit. Ky propozim ka si qëllim të vendosë strukturën e brendshme të udhëheqjes së Kuvendit dhe të sigurojë funksionimin efikas të të njëjtës.

Së dyti, para deputetëve do të jetë edhe Propozim-vendimi për themelimin e trupave punues të përhershëm. Këto trupa punuese do të jenë të ngarkuara me detyra të rëndësishme për zhvillimin e politikave dhe monitorimin e zbatimit të ligjeve në disa fusha specifike.

Related Posts