AktualeBiznes

Prej sot rikthehet tarifa e lirë ditore e energjisë elektrike në Maqedoni

Amvisëritë duke filluar prej sot në periudhën prej orës 13 deri në orën 15 përsëri do të kenë tarifë të lirë ditore të rrymës, me çka gjithsej 11 orë do të kenë në dispozicion energji të lirë elektrike gjatë 24 orëve nga e hëna deri të shtunën dhe 24 orë të dielën.

Komisioni Rregullator për Energjinë, Shërbimet e Ujit dhe Shërbimet e Menaxhimit të Mbetjeve Komunale (KRRE) në dhjetor 2021 hoqi tarifën e lirë ditore për amvisëritë për shkak të çmimit të energjisë elektrike në bursa, e cila varionte nga 300 deri në 400 euro për megavat orë dhe gjatë ditës kur arrinte deri në 500 e 600 euro e edhe më shumë. Tash, siç thotë kryetari i KRRE Marko Bislimoski, tarifa e lirë ditore nuk kthehet për shkak të politikës, por për faktin se çmimi i energjisë elektrike në treg gjatë ditës, veçanërisht në periudhën nga marsi deri në nëntor, është dy deri tre herë më i ulët se gjatë natës.
“Prej sot fillon tarifa e lirë ditore për amvisëritë. Do të vlejë prej orës 13 deri në orën 15. Ky vendim është mekanizëm tregu sepse gjatë ditës çmimi i rrymës në bursa është deri tre herë më i lirë se sa natën dhe është rezultat praktik i fotovoltaikëve”, deklaroi Bislimovski për MIA.

Kur keni prodhimtari të rritur gjatë ditës, shtoi, është logjike që çmimi i rrymës të ulet në atë periudhë.

“Në të njëjtën kohë është sinjal tregu për amvisëritë, për EVN dhe për EMV – blini në bursë kur është më e lirë se që qytetarët të kenë tarifë të lirë ditore”, tha Bislimoski.

KRRE miratoi Sistem tarifor për shitjen e energjisë elektrike për konsumatorët, të cilët furnizohen nga furnizues universal, me të cilin konfirmohet se tarifa e lirë ditore fillon më 1 dhjetor të vitit 2023 në periudhë prej orës 13 deri ora 15.
“Me vendosjen e tarifës së lirë ditore, amvisëritë do të kenë në dispozicion gjithsej 11 orë energji të lirë elektrike gjatë 24 orëve nga dita e hënë deri të shtunën dhe 24 orë në ditë gjatë së dielës. KRRE pas analizave të bëra, vlerësoi se janë krijuar kushte që amvisëritë të shfrytëzojnë orë shtesë, në të cilat kompensimi për energjinë e harxhuar elektrike do të llogaritet me tarifë të lirë. Të dhënat tregojnë se cikli investues në burime ripërtëritëse të energjisë e ka rritur prodhimin e energjisë elektrike, me çka drejtpërdrejtë është ndikuar në zvogëlimin e çmimit gjatë ditës”, deklaroi kryetari i KRRE-së, Marko Bislimovski.

Sipas tij, sot të gjithë konsumatorët që kanë orëmatësa që mund të lexohen nga distanca do të marrin tarifë të lirë ditore dhe deri në fund të muajit rreth 90 për qind e familjeve. Familjet, orëmatësit e të cilëve nuk janë të kapshëm do të jenë problem.

Aktet nënligjore që i miratoi KRRE-ja konfirmojnë edhe afate të reja, sipas të cilave kompanitë energjetike nga viti i ardhshëm do të duhet t’i parashtrojnë kërkesat e tyre më së voni deri 30 shtator, ndërsa vendimet për tarifat e reja do të kumtohen më së voni deri 30 nëntor dhe të njëjtat do të jenë në fuqi nga viti i ardhshëm.

Related Posts