Botë

Nga 1 prilli, Gjermania legalizon kanabisin

Rregullorja e re e planifikuar parashikon lejimin e blerjes së kanabisit në një masë të kufizuar maksimumi 25 gramë në ditë, përmes shoqatave jo-tregtare.

Megjithatë, mbajtja dhe konsumimi i kanabisit do të mbetet i ndaluar për të rinjtë nën moshën 18 vjeç.

Deri më tani janë lejuar tre bimë dhe posedimi i 25 gramëve për kultivim në shtëpi.

Ky debat ka sjellur shumë pakënaqësi dhe rezistencë ndaj partive.

Në fund të gjitha partitë ranë dakord të vlerësojnë efektet e legalizimit në mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve, si dhe në krimin e organizuar.

Related Posts