AktualeMaqedoni

Ndihma financiare në shkolla/MASH: Nuk duhet vërtetim nga Agjencia për punësim, mjafton dëshmi bankare!

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton se dy thirrjet publike për mbështetje financiare për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, si dhe për studentët janë të publikuara në ueb faqen,.ëëë.mon.gov.mk,ndërsa afati përfundimtar për aplikim është 24.12. 2023
Gjatë krijimit të masave është kujdesur që procesi i aplikimit të jetë i thjeshtë.Megjithatë, për të përmbushur kërkesat e disa prej aplikantëve potencial,procesi është thjeshtuar më tej.
Ju njoftojmë se me rastin e aplikimet të nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme,
prindërit/kujdestarët që nuk janë të punësuar ,nuk janë të detyruar të dorëzojnë vërtetim nga Agjencia e Punësimit, por duhet të dorëzojnë certifikatën e të gjitha llogarive personale të transaksionit për muajin paraprak si dëshmi se nuk ka të ardhura në bazë të rrogës .
Për nxënësit, prindërit e të cilëve nuk janë të martuar, ju njoftojmë se deklaratën e plotëson vetëm prindi që i është dhënë e drejta e kujdestarisë me vendim gjykate, pa dorëzuar pëlqimin me shkrim nga prindi tjetër. Kjo vlen edhe për fëmijët nga bashkimet jashtëmartesore,vetëm njëri prind paraqet deklaratë dhe të dhëna..
Për sa i përket aplikimit të studentëve për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të transportit, pyetja më e shpeshtëështë ajo që konsiderohet si dëshmi e shumës së biletës mujore për transportin e qytetit nga vendbanimi deri në vendin e studimit, ju informojmë se aplikantët duhet të dorëzojnë foto të një bilete mujore ose llogari fiskale, si dhe një “print screen” nga çmimet e publikuara në uebsajtin e transportuesit.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës bën me dije se kontrollon besueshmërinë e të dhënave në dokumentet nga çdo aplikim i dorëzuar , dhe përcaktimi i të dhënave të pavërteta sjell edhe përgjegjësinë përkatëse.
Ndërsa, mbështetja financiare prej 16.3 milionë euro, e cila ka për qëllim të ndihmojë nxënësit dhe studentët ,është pjesë e paketës së nëntë të masave antikrizë të Qeverisë në mbështetje të qytetarëve, në vlerë prej 662 milionë euro, të dedikuara për kategoritë e ndieshme sociale të qytetarëve.

Related Posts