Maqedoni

Kryetarja e qytetit të Shkupit inspektoi punimet ndërtimore në rrugën Kalosh Dani në komunën e Karposhit

Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, së bashku me ekipet e Sektorit për planifikim dhe planifikim hapësinor dhe ndërmarrjes publike Rrugët dhe rrugët Shkup, inspektuan punimet ndërtimore në rrugën Kalosh Dani në komunën e Karposhit.
Me rindërtimin e kësaj rruge, që realizohet me bashkëpunim ndërkomunal me Komunën e Karposhit, vazhdojnë aktivitetet për përmirësimin e rrjetit të komunikacionit në këtë pjesë të Shkupit.

Realizimi i numrit të madh të projekteve kapitale të infrastrukturës mundëson lidhje dhe lëvizshmëri më të mirë të qytetarëve, si dhe rritje të sigurisë për të gjithë përdoruesit e rrugës. Në këtë lokacion, krahas ndërtimit të kryqëzimit në Momin Potok dhe rrethrrotullimit të ri në mes të Bulevardit 8 Shtatori dhe Rrugës Skupi, është i nevojshëm rikonstruksioni i rrjetit dytësor të komunikacionit. Me kërkesë të qytetarëve që lëvizin çdo ditë në këtë shtrirje në vendbanimin Momin Potok, po rikonstruktohet rruga Kalosh Dani, e cila është në gjendje katastrofike dhe rikonstruksioni i saj ka rëndësi të madhe për rritjen e sigurisë së të gjithë përdoruesve të rrugës.

Ekipet e NP “Rrugë dhe Rrugë” janë duke punuar në rrugë me gjatësi totale rreth 2000 metra, si dhe është planifikuar ndërtimi i shtigjeve për biçikleta dhe këmbësorë. Njëkohësisht në lagjen Krivi Dol në Karposh po ndërtohen dy rrugë të reja të projektuara, të cilat do të përmirësojnë edhe më tej rrjetin dytësor të komunikacionit në këtë pjesë të komunës. Qyteti i Shkupit vazhdon të investojë në infrastrukturën e komunikacionit në mënyrë që qytetarët të kenë rrugë të sigurta si një nga objektivat kryesore të programit Për Shkupin modern.

Related Posts