AktualeMaqedoni

Ja sa është dalja e votuesve deri në ora 17:00

Deri në orën 17:00, nga gjithsej 4.514 votues të regjistruar në këto vendvotime, kanë votuar 2071 respektivisht 45,88%.

Në VV 2101 në Zhelinë kanë votuar 503 votues
respektivisht 50,65%.
Në VV 1194 në Krushevë kanë votuar 270 votues respektivisht 57,57 %.
Në VV 1202 në Krushevë kanë votuar 85 votues respektivisht 28,52%.
Në VV 1272 në Ohër kanë votuar 306 votues respektivisht 43,04%.
Në VV 1470 në Dollnen kanë votuar 281 votues respektivisht 42,71 %.
Në VV 1470/1 në Dollnen, kanë votuar 234 votues respektivisht 37,03 %.
Në VV 1844 në Strugë kanë votuar 392 votues respektivisht 52,06 %.

Në krahasim me votimin e 8 majit 2024, deri në orën 17:00, në këtë rivotim vërehet dalje më e lartë 0,14% në këto vendvotime.

Related Posts