AktualeMaqedoni

Danella realizon edhe një premtim nga programi ‘Për Shkupin Modern’

Qyteti i Shkupit vazhdon me fazën e dytë për realizimin e projektit strategjik nga programi Për Shkupin modern për ekzaminim dhe studim të tubacioneve kryesore të ujësjellësit. Përgatitja e studimit strategjik për diagnostifikimin dhe përcaktimin e gjendjes së dy tubacioneve ekzistuese të ujësjellësit prej çeliku, me dimension 1600 milimetra, që është premtim nga programi Për Shkupin Modern, realizohet për herë të parë që nga ndërtimi i tyre.

Faza e dytë e Studimit për tubacionet kryesore të ujësjellësit, bazuar në hulumtime dhe analiza të hollësishme, po bëhet për herë të parë pas 60 vjetësh, për furnizimin me ujë të qytetit të Shkupit nga sasitë e ujit që janë në dispozicion nga dy ujëmbledhës të burimit Rashçe, i cili lëviz nëpër dy tubacione çeliku.

Në fazën e dytë analizohet gjendja e vetë gypave në pjesën e tyre mbitokësore dhe nëntokësore në komunën e Gjorçe Petrovit, gjendja e objekteve që janë ndërtuar për shfrytëzimin korrekt të tubacionit, gjegjësisht boshteve të betonit me pajisjet hidromekanike, ndërtimi i urës së pjesës mbitokësore të gazsjellësit, si dhe pajisjet për mbrojtje aktive katodike dhe të tjera.

Ekspertët dhe profesorët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike po kryejnë teste në terren për të marrë një studim të saktë të tubacioneve kryesore të ujësjellësit që janë ndërtuar 60 vjet më parë dhe studimi duhet të japë informacion se çfarë masash duhen marrë për të parandaluar shfaqjet e padëshiruara në të ardhmen dhe të ketë të gjitha informacionet për këto tubacione kyçe në Shkup.

Duke qenë se tubacionet janë prej çeliku dhe janë ndërtuar në periudhën pas tërmetit duke filluar nga viti 1964, me funksionalitetin e tyre 60-vjeçar, ky studim do të jepte një pasqyrë të detajuar të situatës dhe do të krijonte udhëzime për nevojat e ardhshme për investime në këtë segment. Thelbi i përgatitjes së studimit strategjik është përcaktimi i gjendjes së dy tubacioneve kryesore metalike, njëri që shkon përgjatë trasesë së Bulevardit Arradhat partizane dhe tjetri përgjatë Bulevardit Slloveneçka dhe Bosnja e Hercegovina.

Related Posts