AktualeMaqedoni

Eurostat: Qytetarët e Kosovës me veturat më të reja në Ballkan, ja ku renditet Maqedonia e Veriut

Eurostat ka publikuar statistikat e flotës së automjeteve që lëvizin në Bashkimin Evropian apo në shtetet kandidate për t’u anëtarësuar në bllok.

Sipas statistikave të publikuara që i referohen fundvitit 2022, në Ballkan ndodhet flota me e vjetër e makinave krahasuar me mbi 250 milionë makina që janë në përdorim në vendet e BE-së.

Në përgjithësi, flota e makinave të pasagjerëve në pothuajse të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së është rritur gjatë pesë viteve të fundit, duke tejkaluar një total prej 250 milionë makinash të BE-së.

Numri më i lartë i makinave për një mijë banorë u regjistrua në Itali, e ndjekur nga Luksemburgu dhe Finlanda.

Por gjithashtu është vëne re që përveç regjistrimit të makinave të reja, për vit prodhimi, janë ato me benzinë, më pas preferohet zëvendësimi alternativ me bateri dhe në vend të fundit janë makinat e përdorura me naftë.

Në këto statistika, makina e reja me benzinë janë regjistruar në Qipro (91,8 %), Lituani (79,1 %), Maltë (76,7 %). Ndërsa shteti ku janë regjistruar për herë të parë makinat me naftë është Greqia (76,1%).

Megjithë një rritje gjatë viteve të fundit, makinat e pasagjerëve me lëndë djegëse alternative përbënin vetëm një pjesë të vogël të regjistrimit të ri të makinave të pasagjerëve në BE në vitin 2022.

Megjithatë, në vitin 2022 numri i makinave elektrike të pasagjerëve me bateri vetëm në Shtetet Anëtare të BE-së tejkaloi 2.9 milionë, që ishte rreth 56 herë më i lartë se në vitin 2013 dhe 7 herë më i lartë se në 2018.

Normat më të larta të rritjes u vunë re midis 2019 dhe 2020 (84,9 %) dhe midis 2020 dhe 2021 (77,7 %). Pjesa e tyre në numrin total të veturave të pasagjerëve u rrit nga 0,02 % në 1,2 % .

Makinat e Ballkanit

Sipas raportit 41% e automjeteve të pasagjerëve në Shqipëri janë mbi 20-vjeçare, nga më të lartat në Evropë.

Ndërsa në Kosovë, 22.6% e automjeteve për pasagjerë kanë vit prodhimi prej 20 vitesh ose më shumë, dhe në Mal të Zi, 25.6%.

Pas Shqipërisë, makinat më të vjetra janë në Bosnjë Hercegovinë, me 35%.

99% e automjeteve në Shqipëri kanë një moshë mbi 10-vjeçare, sërish më e larta në Evropë.

Shteti i dytë që përdor makina që janë mbi një dekadë që qarkullojnë është Maqedonia e Veriut, me 88%, ndërsa më të rejat në rajon janë makinat në Kosovë. (të dhënat për Serbinë mungojnë). Në Itali, kjo peshë është 59%, ndërsa në Gjermani 40.5%.

Gjithashtu Shqipëria ynë disponon shifra të ulta dhe të regjistrimit të makinave të reja apo alternative, sikurse janë ato me bateri, me më pak se dy vjet prodhimi, me vetëm 0.78% të totalit, nga 2.63% që është kjo peshë në Kosovë dhe 15.4% në Gjermani.

1.67% e automjeteve në vend kanë një moshë nga 2-5 vjet dhe 5.53% nga 5-10 vjet.

Makinat me benzinë më popullore, nafta në rënie, alternativë në rritje.

Preferencat nëse një makinë e re pasagjerësh duhet të fuqizohet nga një motor benzine ose me naftë ndryshojnë në shtetet anëtare të BE-së.

Nga 25 Shtetet Anëtare për të cilat disponohen të dhëna të detajuara, 24 regjistruan një përqindje më të lartë të naftës; ky është një theksim i fenomenit të vërejtur në vitin 2017 (deri në vitin 2015, shumica e shteteve anëtare shënuan një përqindje më të lartë të naftës, në 2016 kishte të njëjtin numër nga të dyja palët).

Related Posts